Jak vznikly názvy známých firem


Okolnosti vzniku názvů domácích i světových značek jsou mnohdy velmi zajímavé. Způsoby tvorby názvu mohou být různé – odvozování, zkracování, anagramy, jména zakladatelů, fonetické přibližování a mnohé další. Jak vznikly ty nejznámější názvy si můžete přečíst na následujících řádcích.

Barum
Ve 20. letech začal s výrobou pneumatik v Otrokovicích Tomáš Baťa. Sloučením tří velkých gumáren Baťa-Rubena-Matador (a z jejich prvních písmen) vznikl v roce 1945 podnik Barum.

Baťa
Podnik nese jméno zakladatele Tomáše Bati, který v roce 1894 začal v malém domě na zlínském náměstí obuvnickou živnost.

BoPo
Velmi „kreativní“ socialistická podniková značka. Zkratka počátečních slabik „boty–ponožky“.

Čedok
Zkratka „Československá dopravní kancelář“. Albatros ve znaku symbolizuje dálky – tento pták totiž dokáže přeletět i oceán.

ČEZ
Zkratka „České energetické závody“.

ČKD
Zkratka „Českomoravská-Kolben-Daněk“. Obsahuje jména významných českých průmyslníků Emila Kolbena a Vincence (Čeňka) Daňka.

Drutěva
Počáteční slabiky „Družstvo tělesně vadných“.

ETA
Zkratka „Elektrotechnické aparáty“. Firmu založil podnikatel Jan Prošvic v roce 1943 pod značkou ESA (Elektrotechnická akciová společnost). Od roku 1950 do 1996 nesla firma spojený název ELEKTRO-PRAGA Hlinsko.

FAB
Firma navazuje na výrobní a obchodní tradice společnosti s názvem Továrna na železné zboží Fáborský–Šeda, kterou založili Alois Fáborský (odtud FAB) a František Šeda v roce 1911.

Hamé
V roce 1922 zřídil drobný živnostník v Babicích dílnu, ve které vyráběl kromě džemů, povidel a šťáv také lihoviny. Tuto výrobnu získala v roce 1933 firma Biochema, která vyvážela české výrobky mj. i do Irska. Pro ovocné šťávy, kečupy a marmelády hledala označení, které by Irům prezentovalo její výrobky jako kvalitní, přírodní, zdravé a plné síly, prostě jako z domácí kuchyně. A tak při výběru obchodní značky zvítězil návrh na označení „Hamé“, což ve staroirštině znamená „domov“.

JAWA
Zkratka počátečních slabik „Janeček–Wanderer“. Český technik a průmyslník František Janeček se v polovině 20. let minulého století rozhodl vyrábět motocykly. Licenci na jejich výrobu zakoupil od německé firmy Wanderer.

Karosa
Typický socialistický název, který se odvozuje od zaměření firmy. Po znárodnění v roce 1948 dostala společnost s názvem „První východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky“ nové jméno „Karosa, továrna na karoserie a vozy, národní podnik“.

Koh-i-noor
Toto exotické slovo pochází z perského Kóhe-núr (hora světla). Název nesl slavný indický diamant, který po dobytí Pandžábu Brity získala britská královna Viktorie.

Liaz
Zkratka „Liberecké automobilové závody“.

Madeta
Název vychází z počátečních písmen „Mlékařské družstvo táborské“, které vzniklo v roce 1902 v jižních Čechách.

Mattoni
„Mattonka“ nese jméno Heinricha Mattoniho, který v roce 1867 začal obchodovat s karlovarskou minerálkou. První mattonka pocházela z Ottova pramene.

OKD
Zkratka „Ostravsko-Karvinské doly“.

Orion
Původní název čokoládovny zněl „První česká továrna na orientálské cukrovinky na Královských Vinohradech, A. Maršner“. První pokusy s výrobou cukrovinek prováděli manželé Maršnerovi už roku 1889. Ve 20. letech firma převzala do loga i názvu souhvězdí Orion.

Paramo
Název vznikl složením prvních písmen slov „Pardubická rafinerie minerálních olejů“.

Pribina
Původní název byl „Mlékařské a pastevní družstvo“. Firma jej změnila v roce 1948. Proč se společnost rozhodla pro jméno Pribina, na to se názory různí. Roli prý hrála podobnost slova se jménem města Přibyslav, kde firma sídlí. Zlí jazykové ovšem tvrdí, že je to pomsta původních znárodněných a vypuzených majitelů – když se vymýšlel nový „socialistický“ název, líbilo se slovo „Pribina“ právě pro údajnou podobnost s Přibyslaví. Se vzdělaností komunistických kádrů to nebylo nikdy valné, takže až za čas měli zjistit, že všechno je jinak – kníže Pribin či Pribina byl
v 9. stoletím vyhnán z Nitry velkomoravským knížetem Mojmírem I., své služby nabídnul východofranckému králi Ludvíku II. Němcovi. Kolem roku 861 byl Pribina zabit v boji s Moravany, proti kterým po svém vyhnání z Nitry až do konce svého života bojoval. Tedy jméno vyhnance Pribiny v názvu podniku jako připomínka na vyhnání původních majitelů a aby byl tento čin stále v povědomí.

Seliko
Název vznikl z počátečních slabik slov „Severomoravské lihovary a konzervárny“.

Setuza
Firma, která se proslavila hlavně výrobou mýdla s jelenem, dostala po roce 1946 název zkrácením slov „Severočeské tukové závody“.

Solo
Jméno slavné české sirkárny znamená v angličtině jedinečný, jediný nebo unikátní.

Synot
Název vznikl ze slov „synové a otec“ .

Škoda Auto
Firma vznikla pod značkou Laurin & Klement. Jejím prvním výrobkem bylo jízní kolo Slavia. V roce 1899 byl sestrojen první benzínový motocykl a od roku 1905 vyrábí firma i automobily. Roku 1925 získala po sloučení se Škodovými závody v Plzni nové jméno Škoda, neboť jejich majitelem byl podnikatel Emil Škoda, který původní Valdštejnovy strojírny v Plzni koupil od hraběte Valdštejna a následně přejmenoval. Od té doby taky nesou výrobky škodovky známé logo s okřídlený šípem.

Tatra
Při testování vozidel ve Vysokých Tatrách v roce 1919 zdolaly automobily z kopřivnického závodu i terén, kam se do té doby údajně žádné auto nedostalo – trať ze Štrby do Lomnice. O rok později název Tatra nahrazuje původní značku NW – Nesselsdorfer Wagenbau.

Tesla
Národní podnik Tesla byl ustaven 10. srpna 1946 v továrně Mikrofona ve Strašnicích (a sdružoval 14 závodů z celého Československa: Čechy – Always, Elektra, Elektrotechna, Metallix-Roentgen, Mikrofona, Blaupunkt, Philips, Prchal-Ericson, Radioelektra, Radiotechna, Siemens-Halske, Siemens-Radio, Triotron, na Slovensku to byly Telefunken, Telegrafia, Tungsram). Přítomna byla i delegace z Jugoslávie, kde byla ve slavnostním projevu vzdána pocta elektroinženýrovi Nikolu Teslovi a jeho odkazu. Pojmenovat podnik po Teslovi bylo politické rozhodnutí a nebylo podloženo právní smlouvou. Po vzájemném politickém ochlazení vztahů Jugoslávie se Sovětským svazem resp. Československem se hledalo pro název jiné zdůvodnění, odtud tedy pozdější název „TESLA – technika slaboproudá“. Jazykově korektnější by bylo spíše „slaboproudá technika“ (ovšem mnozí uživatelé výrobků této firmy se dušují, že to znamená „technicky slabší“).

Tonak
Své jméno firma „J. Hückel a synové“ změnila po znárodnění a vznikla zkrácením slov „továrna na klobouky“.

Zentiva
Název české farmaceutické společnosti (dříve Léčiva) vznikl uměle. Vytvořily ho marketingové týmy, aby byl srozumitelný a vyslovitelný i pro makléře na zahraničních burzách.

 

Adidas
Zkratka, která pochází z počátečních slabik jména zakladatele firmy Adolfa (Adiho) Dasslera.

Adobe
Název je odvozen od řeky Adobe Creek, která tekla přímo za domem zakladatele firmy Johna Warmocka.

Ahold
nese jméno po svém zakladateli – Albertu Heijnovi (Albert Heijn Holdgin). Heijn obchodní společnost založil v Holandsku v roce 1973. Firma brzy expandovala za hranice. Nyní vlastní řadu obchodních řetězců – v České republice jsou to supermarkety Albert a Hypernova.

AEG
Počáteční písmena „Allgemeine Elektronische Gesellschaft“ neboli firma vyrábějící všechno možné elektronické zboží. Založena 1887.

Aldi
Jméno jednoho z nejlevnějších potravinových řetězců je zkratkou „Albrecht Discount“.

Audi
August Horch založil v roce 1899 továrnu na automobily. Po bankrotu nemohl dál používat značku se svým jménem Horch. Proto v roce 1910 použil latinský překlad slova „Horch“ (německy rozkazovací způsob slovesa naslouchat): Audi.

BMW
Počáteční písmena „Bayerischen Motorenwerke“.

Boeing
Firmu založil William Edward Boeing, americký letecký konstruktér (1881–1956).

Canon
První výrobky firmy nesly jméno „Kwanon“, což je v budhismu bůh slitování. „Canon“ je je jeho poangličtěná verze.

Carrefour
Pro výstavbu svého prvního supermarketu si firma vybrala východofrancouzské město Annecy. Stavělo se poblíž křižovatky, francouzsky „carrefour“.

CISCO
Název vznikl jako posledních pět písmen z názvu města San Francisco, kde má firma centrálu.

Corel
Zkratka pro „Cowpland research laboratory“. Zakladatelem této firmy byl Michael Cowpland.

Daewoo
Jméno vymyslel zakladatel Kim Woo Chong. V korejštině znamená „velkolepý vesmír“.

DHL
Zkratka počátečních písmen jmen tří spoluzakladatelů – Adriana Dalseyaho, Larryho Hillbloma
a Roberta Lynna.

Ford
Henry Ford (1863–1947) založil v roce 1903 jednu z největších světových automobilek.

FIAT
Název FIAT vychází z posledních čtyř počátečních písmen původního jména společnosti, která byla založena 11. července 1899 – „Societa Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino“.

Fuji
Název získala společnost podle nejvyšší japonské hory Fuji (Fudži) zvané též Fudžijama (3776 m).

Google
Název je slovní hříčka odvozená ze slova „googol“. S tím přišel Milton Sirotta, synovec amerického matematika Edwarda Kasnera. Mělo označit číslovku s jednou jedničkou a rovnou stovkou nul – v názvu vyhledávače má vyjádřit nesmírné množství informací, které je možné najít na internetu.

Hewlett-Packard
Tato počítačová firma nese jména svých zakladatelů, Williama Hewletta a Davea Packarda.
Ti si údajně hodili mincí o to, zda se společnost bude jmenovat Hewlett-Packard nebo
Packard-Hewlett.

Hitachi
Název znamená v japonštině svítání nebo rozbřesk.

Hyundai
Znamená korejsky moderní nebo současný.

IBM
Zkratka „International Business Machines“.

Ikea
Zkratka počátečních písmen „Ingvar Kamprad Emtaryd Augnnaryd“. Ingvar Kamprad je zakladatelem společnosti, Emtaryd a Agunnaryd jsou názvy usedlosti a vesnice, kde Kamprad vyrostl. Barvy v logu jsou švédské národní barvy.

Intel
Složenina ze začátků slov „integrated electronics“.

Johnson & Johnson
Firma nese jména bratrů zakladatelů – Roberta Wooda Johnsona a Edwarda Meada Johnsona.
V roce 1887 začínali s výrobou medicínských náplastí.

Kenvelo
Firma se původně jmenovala „Himi´s Jeans“ po svém zakladateli, kterým je Dany Himi. V roce 1995 se firma rozhodla pro změnu názvu. Manažeři ale nebyli schopni dohodnout se a při poradách se nejčastěji ozývala slova ken (heberejsky ano) a lo (hebrejsky ne). Tak vzniklo jméno Kenvelo (ano a ne)

Kodak
Podobně jako česká Zentiva vzniklo jméno uměle a nic neznamená. Zakladet George Eastman chtěl slovo začínající i končící písmenem „k“. Slovo se mělo snadno vyslovovat.

Lego
Název vznikl z dánského „leg godt“, což se dá přeložit jako „dobře si hrajte“.

LG Electronics
Původně „GoldStar“ založený v roce 1958. V roce 1995 změnila společnost jméno na „LG Electronics“, LG jsou počáteční písmena firemního sloganu „Life is Good“ (Life´s Good).

Mazda
Podle některých pramenů se zakladatel firmy Jujiro Matsuda rozhodl pro název, který připomínal anglický přepis jeho příjmení. Spíše se ale nechal inspirovat zoroastriánským nejvyšším bohem: Ahura Mazda.

McDonald's
Jméno dali svému řetězci rychlého občersrvení její zakladatelé – Dick a Mac McDonaldovi.

Mercedes
Automobil nese jméno dcery Emila Jellineka, rakouského obchodníka, myslitele a vášnivého automobilisty. Stal se mecenášem podniku Daimler a jeden z vozů, který tu koupil, pojmenoval po své dceři. Po spojení firem Daimler a Benz vzniká značka Mercedes-Benz.

Microsoft
Název vznikl zkrácením slov „microprocesor software“.

Nike
Niké byla řecká bohyně vítězství.

Nintendo
Toto slovo pochází z japonštiny – „nin-ten-do“ znamená „Bůh žehnej tvrdé práci“, „do“ je rovněž japonský výraz, který se používá při uzavření obchodu.

Nivea
Slovo je odvozenina latinského „nivis“, což znamená sníh. Má připomínat sněhově bílou barvu krému.

Nokia
Tato společnost začala v roce 1865 s papírenskou výrobou. Brzy expandovala do finského města Nokia a jméno začala používat jako svou značku. Výrobu tu rozšířila o gumárenství, které je pro nokijský průmysl důležitý dodnes.

Opel
Adam Opel začal v roce 1862 s výrobou šicích strojů. Postupně si k nim přibral i produkci jízdních kol a v roce 1899 i automobilů.

Oriflame
Staroanglicky „oriflamme“ znamená doslova „zlatý plamen“. Tak se ve středověku označoval purpurový prapor, kterému dal své požehnání mnich. Pod touto zástavou pak francouzští králové bojovali. Po prohrané bitvě u Agincourtu, která byla součástí stoleté války, se zástava přestala používat. Zůstalo jen jméno, které si přivlastnila tato kosmetická společnost.

Peugeot
Armand Peugeot (1849–1915) založil automobilku v roce 1895.

Philip Morris
Angličan Philip Morris otevřel v roce 1847 obchod na Bond Street v Londýně. Od roku 1885 tam prodával také cigarety pod původním názvem Marlborough.

Philips
Firma nese jméno Gerarda Philipse, který v roce 1891 založil v holandském Eindhovenu společnost na „výrobu žárovek a jiných elektronických zařízení“.

Pixar
Toto slovo je slovní hříčka – v doslovném překladu ze španělštiny znamená „vyrábět pixely“ nebo „pixelovat“.

Porsche
Slavná automobilka nese jméno rodáka z Vratislavic nad Nisou Ferdinanda Porscheho.

Procter & Gamble
William Procter a James Gamble založili v roce 1837 v americkém Cincinnati společný podnik. Procter byl původně výrobce svíček, Gamble se soustředil na mýdla.

Puma
Puma byla založena v roce 1948 jako „PUMA Schuhfabrik Rudolf Dassler“ Rudolfem Dassler, bratrem Adolfa (Adiho) Dasslera, zakladatelem Adidasu. Později byl název změněn na PUMA AG.

Rolls-Royce
Firma se jmenuje podle zakladatelů Charlese Rollse a Henryho Royce.

SAAB
Zkratka „Svenska Aeroplan Aktiebolaget“. Původně letecká továrna začala v roce 1940 vyrábět i automobily.

Samsung
Znamená korejsky „tři hvězdy“.

Seat
Zkratka složená z prvních písmen slov „Sociedad Espaňola de Automóviles de Turismo“

Shell
Zakladatel firmy Marcus Samuel začal v roce 1833 prodávat mořské mušle nadšeným přírodopiscům. Mušle zůstala symbolem společnosti i poté, co změnila svoji činnost.

Siemens
Název získala firma po zakladateli, vědci a vynálezci Wernerovi von Siemens. Mezi jeho vynálezy patří dynamo a zdokonalil jehličkový telegraf.

Sony
Po dlouhých diskuzích se zakladatelé firmy Akio Morita a Masaru Ibuka shodli na slově vycházejícím z latinského slova sonus (zvuk).

Subaru
Původně letecké laboratoře byly založeny v roce 1917 pod názvem „Nakajima Aircraft Co.“ Tato se v roce 1953 sloučila s „Fuji Sangyo Co.“ a v roce 1958 vyjel z jejích bran první automobil pod názvem Subaru. Subaru zanamená v japonštině „plejády“ (toto souhvězdí se dostalo i do znaku).

Suzuki
Společnost se jmenuje podle zakladatele Michio Suzukiho.

Tesco
Poslední dvě písmena jsou z jména Jacka Cohena, který v roce 1919 otevřel v Londýně obchod s potravinami. První tři písmena jsou iniciály tehdejšího dodavatele čaje T. E. Stockwella.

Vodafone
Název vznikl složením slov „voice“, „data“ a „fone“ (phone) .

Yahoo
Výmysl spisovatele Jonathana Swifta. Jméno použil v Gulliverových cestách. Označovalo odpudivou a zlou bytost. Zakladatelé portálu Jerry Yang a David Filo si jméno vybrali právě podle těchto „yahoo“. Podle jiných zdrojů jde o akronym „Yet Another Hierachical Officious Oracle“.

Yamaha
Firma se jmenuje posvém zakladateli, kterým byl Torakusu Yamaha. Začátkem 20. století firma začala s výrobou hudebních nástrojů – varhan a pianin.


Že i takový mistr slova jako byl Jaroslav Hašek může mít nepříjemnosti s vymýšlením názvů různých produktů si můžete přečíst na další straně v krátké povídce „O vhodných názvech“.

Celý článek najdete zde


 

 

 

 

 

 

 

Strana 2 ze 3

Doporučuji:

Accounting Group s. r. o. - komplexní ekonomické služby, daňová evidence, účetnictví a daňová přiznání | Brno

 

 

Přečtěte si také:

Co je to logo?

 

Historie slavných značek

 

Jak vnímáme reklamu

 

Jaroslav Hašek: Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán

 

Jak zvolit název firmy?

 

Jaroslav Hašek: O vhodných názvech

 

Marketingový slovníček

 

 

Reference – logotypy:

Reference: logotypy

 

Reference – grafický design:

Reference: grafický design

 

Reference – webdesign:

Refernce: webdesign

 

 

 

Reference: logotypy

Reference: design


Reference: webdesign

Přečtěte si